Usluge

Naše usluge

„I&V Audit“ doo Beograd u svom timu ima tri ovlašćena revizora, dok su dva revizora u proceduri dobijanja sertifikata kod Komore ovlašćenih revizora. Svi naši revizori su sa dragocenim iskustvom od 5 do 15 godina na poslovima revizije i kontinuirano se edukuju i teže višim profesionalnim standardima. Izuzetno smo posvećeni potrebama klijenata kroz kontinuiranu obuku i razvoj članova našeg tima. Raspolažemo kvalifikovanim osobljem, sa dokazanim veštinama, idejama i rešenjima.


Naše usluge

Revizija finansijskih izveštaja

Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja

Revizija poslovanja

Revizija završnih računa budžeta opština i gradova

Usluge interne revizije

Revizija projekata

Revizija donacija

Revizija političkih partija

Revizija statusnih promena

Knjigovodstvene usluge

I još...

Revizije obaveznih investicionih ulaganja u postupku privatizacije, usluge srodne reviziji, računovodstveni saveti
Poreski i finanijski konsalting
Usluge iz oblasti transfernih cena

Svaki klijent je za naš tim jedinstven poslovni izazov. Naš primarni cilj jeste da sa klijentima izgradimo profesionalni odnos zasnovan na međusobnom poštovanju i poverenju.

Smatramo da je veoma bitno razumeti poslovanje klijenta i njegovih potreba, te nastojimo da efikasno rešavamo dileme iz poslovnih aktivnosti i pružimo adekvatnu podršku u ključnim oblastima.