O nama

Spoj mladosti i iskustva

“I&V Audit” Beograd je relativno mlada revizorska kuća koju su osnovali ovlašćeni revizori Irena Tanasković i Vladimir Janković. „I&V Audit“ doo Beograd je organizovano kao jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću, kojim upravlja Skupština, koju čine osnivači: Irena Tanasković, licencirani ovlašćeni revizor, sa 51% udela u kapitalu Društva; i Vladimir Janković, licencirani ovlašćeni revizor, sa 49% udela u kapitalu Društva.

Posedujemo sve neophodne sertifikate za rad izdate od strane Ministarstva finansija Republike Srbije i Komore ovlašćenih revizora. Naše poslovanje je usklađeno sa zakonskom regulativom i Međunarodnim standardima revizije, koji daju okvir za nezavisno obavljanje revizije i formiranje adekvatnog mišljenja revizora. U prethodnim godinama razvijali smo metodologiju, kao i naše kadrovske i tehničke potencijale. Nastojimo da naši revizorski izveštaji budu tačni, potpuni i upotrebljivi od strane potencijalnih korisnika. Bogato iskustvo u raznim delatnostima, kontinuirano praćenje profesionalne regulative, kao i saradnja na zajedničkom rešavanju stručnih pitanja i nedoumica, omogućili su nam da pružamo kvalitetne usluge i izađemo u susret zahtevima klijenata.

Želeli bi da istaknemo da su osnovne karakteristike članova našeg revizorskog tima profesionalnost, objektivnost, posvećenost klijentu, odgovornost i timski duh. Među članovima tima su četiri ovlašćena revizora – partnera, koji imaju primarnu odgovornost za reviziju finansijskih izveštaja i u direktnom su kontaktu sa klijentima, kao i jedan revizor senior, koji je na korak od sticanja licence ovlašćenog revizora. Počev od 2018. godine, našem timu su se pridružila i dva mlada, univerzitetski obrazovana revizora – juniora, koji započinju svoju poslovnu karijeru u reviziji i pripremaju se za zvanje revizora. U našem timu promovišu se profesionalni razvoj, timski duh i odnos razmene ideja, a sve kako bi svaki pojedinac bio shvaćen i cenjen na pravi način.

Naši revizori su sa dragocenim iskustvom od 10 do 15 godina na poslovima revizije i kontinuirano se edukuju i teže višim profesionalnim standardima. Raspolažemo kvalifikovanim osobljem, sa dokazanim veštinama, idejama i rešenjima. Naša metodologija procesa revizije podrazumeva sledeće faze revizije:

prihvatanje klijenta,

planiranje revizije,

sam proces revizije,

sumiranje revizijskih dokaza, i

izveštaj nezavisnog revizora.